Lääne-Virumaa info, uudised ja kaart
vihm
Täna 9..13°C
  selgevihm
Homme 9..13°C
  vihm
Ülehomme 9..14°C
      est   eng  
 
teisipäev 25. september 08:05
Esilehekülg Noorteinfo

NoorteinfoKokkuvõte Lääne-Viru noorteküsitlusest 2013

Elektrooniline küsitlus viidi läbi ajavahemikul 20. veebruar kuni 15. aprill. Küsitlusest võttis osa 60 noort vanuses 7-26 aastat.
Kõige suurem vastamisaktiivsus oli 15-20aastaste seas, kes moodustasid 53% kogu valimist. Valimi suuruseks oli 60 indiviidi. Vastanute seas oli rohkem naissoost (62%) kui meessoost (38%) indiviide. Kõige rohkem vastanutest elasid Rakveres ja Haljalas, mis on suuremad kohad Lääne-Virumaal. Ülejäänud vastanud elasid väiksemates maakonna külades ja alevites.

Paljud noored tunnevad, et saavad piisavalt informatsiooni maakonnas toimuva kohta. Tervelt 60% vastanutest olid selles küsimuses positiivselt meelestatud. Kõige rohkem informatsiooni saavad noored maakonnas toimuva kohta internetist (35%), seejärel sõpradelt-tuttavatelt (24%), järgmisena ajalehtedest-uudistest (19%) ning siis koolist (13%). Vaid 7% noortest saab informatsiooni noortekeskuste läbi ja 2% vastanutest tunneb, et ei saa üldse informatsiooni.

Kui küsida noortelt, kust nad kõige meelsamini sooviksid teavet maakonnas toimuva kohta saada, on kõige populaarsemaks vastuseks internett (38%), mis on kooskõlas sellega, kust hetkel noored informatsiooni hangivadki. Seejärel ajalehtedest-uudistest (16%) ja sõpradelt-tuttavatelt (15%). Suhteliselt palju noori (16%) sooviksid saada informatsiooni kooli infostendilt ja väike osa (7%) noorte endi poolt kujundatud infostendilt.  Kohalikust noortekeskusest sooviksid saada teavet vaid 6% vastanutest.

Kõige populaarsem interneti lehekülg informatsiooni saamiseks on Virumaa teataja veebileht. Järgmiseks otsitakse teavet facebookist ja siis väiksemate valdade kodulehtedelt. Facebooki lehekülge Lääne-Viru noored on vastanutest 25% külastanud. 46% noortest on kuulnud sellest lehest, kuid pole seda külastanud ja 29% vastanutest pole antud lehest kuulnudki. Peaaegu kõik noored (82%) on arvamusel, et sellise internetilehe näol on tegu hea kohaga informatsiooni saamiseks ja jagamiseks. Noorte arvates on selline infokanal hea, sest see koondab kokku kõik Lääne-Virumaa noored ja sealt saab lisaks kasulikule maakonna informatsioonile lugeda ka erinevaid huvitavaid uudiseid. Samuti tunnevad noored, et selline leht on suunatud just neile, sest facebookis käivad paljud noored.

Kõige meelsamini sooviksid noored saada lehelt Lääne-Viru noored informatsiooni maakonnas toimuvate ürituste kohta. Järgmisena huvitavad noori vabaaja võimalused ja erinev tööd, karjääri ja õppimist puudutav teave. Kõige väiksem huvi on noortel rahvusvaheliste võimaluste, kodanikualgatuse, vabatahtlikkuse ja tervise vastu.

Samuti on suhteliselt vähesed (28%) vastanutest olnud kunagi vabatahtlikuks. Põhiliselt on noored aidanud erinevatel maakonnas toimuvatel üritustel. Samas huvi vabatahtlikuks olemise vastu on noortel suur. Tervelt 40% vastanutest sooviksid olla vabatahtlikuks, aga ainult Eestis ning 24% oleksid huvitatud ka välismaal vabatahtlikuks olemisest.

Euroopa Liidu kohta teavad oma hinnangul piisavalt 30% vastanutest. Veidi teavad 41% noori ja 25% vastanud noortest hindavad oma teadmisi vähesteks ja 2% ei tea üldse midagi. Oma teadmisi parandada sooviksid noored eelkõige läbi erinevate Euroopa Liidu teemaliste interneti lehekülgede.

Informatsiooni erinevate võimaluste kohta õppida, töötada jne. Euroopas saavad noored põhiliselt koolist, kuid ka sõprade-tuttavate vahel levib aktiivselt informatsiooni. Kõige rohkem sooviksid noored saada informatsiooni Euroopas toimuvate ürituste kohta. Kuid suur huvi on ka erinevate konkursite ja võistluse ning koolituste ja programmide vastu. Väiksem huvi on ettevõtluse ja keskonna teemade vastu ning veel vähem soovivad noored saada teavet seadusandluse ja poliitika kohta.Kokkuvõtte koostas Mari Koppel

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit    Rakvere, Kreutzwaldi 5, tel: 325 8044       Kirjuta toimetajale!
Made by 
www.wiseman.ee